fbpx

Lunds universitet: INTENSIVUTBILDNING I SJUKVÅRDSSVENSKA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL VIA ARBETSFÖRMEDLINGEN, 37,5 HP

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och har en utländsk examen som läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare och vill förbättra dina kunskaper i svenska? Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

Vänligen anmäl dig genom att klicka på knappen “Anmälan” ovan. Anmälan endast om du är inskriven på Arbetsförmedlingen. För dig som bor i Skåne men inte är inskriven på Arbetsförmedlingen finns det även platser via Region Skåne. Mer information finns här

***Insatsen kommer endast att starta under förutsättning att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven och att avtal mellan alla parter är på plats för att genomföra insatsen.***

KURSINNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I Region Skåne saknas idag kvalificerad personal i 22 legitimations-yrken inom hälso-och sjukvård. Språk och litteraturcentrum vid Lunds universitet har därför i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en utbildning för dig som är legitimerad utanför EU/EES och planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård.

Deltagarna ges språkliga verktyg i svenska med fokus på patientkontakt, journalskrivande, sjukdomar och åkommor samt skillnaden mellan vårdspråk och allmänspråk.

Under första delkursen i utbildningen är tyngdpunkten på att stärka och utveckla deltagarnas svenskkunskaper. Från delkurs två och framåt kommer fokus ligga på sjukvårdssvenska. Under utbildningens avslutande delar ges deltagarna verktyg för att tolka, skriva och diktera medicinska journaler enligt svensk praxis. Utbildningen genomsyras av träning i muntlig och skriftlig kommunikation, hör- och läsförståelse. Utbildningen ges på distans via Zoom samt med stöd av den nätbaserade plattformen Canvas.

Utbildningen är målgruppsanpassad och högskoleförberedande och ger efter godkänt slutprov (TISUS) behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen ger alltså samma behörighet som motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig med utomeuropeisk utbildning som inte har fått svensk legitimation inom ditt yrke, och som saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv. Deltagarna kommer att rekryteras i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Utbildningen är tillgänglig för personer som bor i region Syd: Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län.

FÖRKUNSKAPER

  • Examen inom relevant legitimationsyrke (läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska, tandläkare)
  • Kompletteringsbeslut från Socialstyrelsen
  • Kunskap i svenska ungefär motsvarande SVA 1
  • Hög motivation och möjlighet att satsa mycket tid.

URVAL

Det är ofta fler som söker till en utbildning än det finns lediga platser. Då görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Urvalet görs av Lunds universitet, Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Kursstart: 

1 december om du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Kursen ges på helfart från den 1 december 2021 till den 1 juni 2022 och motsvarar 37,5 hpSista anmälningsdag:15 september 2021.

Plats:

Digitalt.

Kontaktinformation:

Vid frågor om utbildningen:Linda Hagdahl
linda.hagdahl@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen Malmö Vid frågor om anmälan:Lovisa Nilsson
lovisa.nilsson@education.lu.se
Lund University Commissioned Education

Lunds universitet: Distans insats under hösten 2021 – inför kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES
Dela det här:

Relaterade Artiklar

Svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.