fbpx

Lunds universitet: Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz vårterminen 2022

Utbildningen planeras i nuläget att starta igen vårterminen 2022.

Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT). Utbildningen kommer då den startas upp på nytt att innebära 3-4 terminer heltidsstudier och berättigar till studiemedel.

Anmälan


Anmälan görs på Antagning.se när det åter öppnas för en aktuell anmälningsperiod, förmodligen den 15 september 2021 .

Information om programmet

Programstart

Planeras i nuläget till januari 2022

Undervisningsspråk

Svenska (This program is given in Swedish.)

Utbildningens längd 

90-120 hp, 3-4 terminer heltidsstudier

Antal platser

Ej klart

Utbildningsplan

En ny utbildningsplan håller på att utformas

Examen/kompetens efter avslutad utbildning

Genomgånget och godkänt program ger dig den ämneskomplettering som behövs för att kunna godkännas av Socialstyrelsen för att söka till allmäntjänstgöring (AT).

Behörighetskrav

För att vara behörig till programmet ska du ha en läkarexamen från ett land utanför EU/EES-området (inklusive Schweiz) samt att Socialstyrelsen har beslutat om utredning i form av kunskapsprov. Du behöver även ha godkända kunskaper i svenska, vilket innebär Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Se Antagning.se för mer om behörighet i Svenska.

Urvalsprocessen

Urvalet sker i två steg:
1. Genomfört Socialstyrelsens kunskapsprov med godkänt resultat (kan variera)
2. Intervju med de som genomfört Socialstyrelsens kunskapsprov med minst godkänt resultat. Antal som erbjudes intervju kan variera beroende på termin.

Den slutgiltiga antagning till programmet kommer att göras genom att väga samman resultatet från Socialstyrelsens kunskapsprov och den information/meritvärdering som kommer fram vid intervjuerna.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Utbildningskoordinator
Alexandra.Strandberg@med.lu.se

Programdirektör
Ulla.Westin@med.lu.se

Relaterade länkar


Socialstyrelsen Kompletterande utbildning för läkare
 

Kompletterande utbildning för läkare – andra universitet

Dela det här: