Tillbaka till Kursen

Kliniska färdigheter

0% Klar
0/0 Steg
Lektion 4 av 16

Praktiskt Kunskapsprov för Läkare – OSCE Anamnes mall frågor – Professionell Utveckling – SBAR

Kunskapsprovet 22nd september 2020

👉 När du går in i rummet ställer examinatorn fråga om ditt namn.
👉 Under den pågående Corona pandemin behövs ej att skaka hand med patienten.
👉 Om det behövs kroppsundersökningar i en station står det munskydd på dörren och det är tillgänglig för prövande bakom dörren.
👉 På svenska innebär undersökninar bl. a. kroppsundersökningar, bildsundersökningar (t.ex. röntgen, ultraljud, DT, MR, etc), och labbprov.

Begreppet anamnes, Anamnes och status, Anamnes mall läkare, Anamnes diagnos, Anamnes frågor

S – HLR Lathund STICKAN arbetsblad, A-HLR, CPR, Film, Algoritm, PDF, Kunskapsprov för Läkare OSCE Frågor

Demens OSCE, Demensutredning, Anhörigintervju Frågor, MMSE-SR (MMT), Klocktest, Kubavritning test film och PDF samt urförande och tolkning för Kunskapsprov för läkare

Anamnes:

❇️Inledning

Läkare: Hej. X Y heter jag. Vill du berätta!

 • Vad är det som gör att du söker idag?
 • Hur kan jag hjälpa dig?
 • Varför söker du vård idag?
 • Vad kan jag göra för dig?

👉 När patienten är inlagd passar andra alternativ bättre så som:

 • Hur mår du?

Patient: Ont/smärta? Andfåddhet? Trötthet? Trauma?

Vid trauma/våld

Läkare: Vad hände? När hände?

Vid intervju vid anhöriga

Läkare: För hur länge sedan märkte ni att hen har problem? Nämnt hen själv nåt problem? Har ni speciella påfrestningar angående hen?

❇️Ont/smärta:

❇️❇️Lokalisation:

Läkare: Var sitter smärtan? Kan du peka på detta?

❇️❇️Tid:

Läkare: När började? Hur länge varar smärtan? Har du lika ont hela tiden? Varierar under dygnet? För hur länge sedan märkte du? Hur länge har den varat? Med vilket förlopp har symtom utvecklats? Är det första gången? Har du haft tidigare likadana symptom? När gör det mest ont?

👉 Tilltagande/Progressiv – Ihållande/ kontinuerlig – Övergående – Permanenta – Kvarstående – i intervallet.

❇️❇️Karaktär:

Läkare: Hur känns smärtan? Kan du beskriva den? Är den molande/dov? Är smärtan kramande, huggande, trubbig, stickande, skärande, vass?

❇️❇️Strålning:

Läkare: Strålar till någonstans?

👉 Hjärta: käken och vänster arm samt ryggen

👉Gallblåsa: höger skuldblad, Karpaltunnel syndrom: 3.5 fingrar

👉 Ischias: från skinkan ner längs benet, …

❇️Relationer:

Läkare: Påverkas detta av matintag, andning (pleurit), aktivitet? Märkte du någon dygnsvariation dvs blir det bättre på morgonen eller kvällarna? Blir det värre eller bättre vid/efter avföring, vattenavkastning? Har du märkt att det är något som utlöser smärtan?

👉 Tryckhuvudvärk och Myasteni gravis (MG): kvällarna

👉 Reumatologiska sjukdomar och hjärntumör: morgon

Läkare: Är det förutsägbart eller oprovocerat eller oförutsägbart?

❇️❇️Förbättrande och försämrande faktorer:

Läkare:  Blir det bättre eller värre när eller vid ….? Är det något som lindrar besvären?
Har du fått en god effekt av någon typ av egenbehandling? Är det något som gör att du känner dig bättre?

👉 Ställning: Cykling eller ryggböjning: förbättrar spinalstenos

👉 Aktivitet: försämrar hjärtsvikt och astma samt artros

👉 Ryggsövande: försämrar hjärtsvikt och spinalstenos

👉 Krystning (valsalva) och hosta samt när huvudet nerlägger då försämrar huvudvärk relaterade vid högt intrakraniellt tryck (ICP)

👉 Lutning framåt förbättrar pankreatit och Perikardit.

❇️❇️VAS:

Läkare: I en skala mellan noll och tio var någonstans sitter din smärta om du bara skulle ge en siffra? Där noll motsvarar ingen smärta och tio är värsta smärta som du har haft under hela livet. (dvs påtaglig-svår.)

❇️Tidigare sjukdomar:

Läkare: Är du frisk i övrigt? Har du någonsin sjukhusvårdats för …. (t.ex. förvärring perioder vid KOL eller för Bipolär sjukdom?

❇️❇️Tidigare kirurgier:

Läkare: opererats du någonsin tidigare?

👉 Misstänk obstruktion (adhesion).

❇️❇️Medicinering:

Läkare: Tar du mediciner eller läkemedel? Vilka och hur många eller hur mycket?

👉 Blödning: Waran och antikoagulanter

👉 Astma: Aspirin

❇️❇️Allergi:

Läkare: Är du allergisk mot något speciellt?


👉 Infektion fall: PC – Allergi


👉 Kirurgiskt fall: Tidigare operationer- Allergisk mot Lidokain och Iodin

👉 Röntgen avbildning: Kontrast allergi

❇️❇️Ärftlighet:

Läkare: Har någon av dina släktningar likadan sjukdom? Har ni ärftliga sjukdomar i nära släktningar?

👉 Hjärtkärlsjukdomar – Diabetes – Allergi (Astma, Atopisk dermatit) – Psoriasis – Psykisksjukdom – Hypertoni

 

❇️ Social:
❇️ ❇️ Jobb:

Läkare: Vad jobbar du med?

❇️ ❇️❇️ Hörselnedsättning:

Läkare: har du exponerats för högt ljud (Bullersarbete?)

❇️ ❇️❇️Skelett eller ortopedi:

Läkare: Är du fysiskt överbelastad på jobbet?

❇️ ❇️❇️Infektioner:

Läkare: Har någon i familjen, omgivningen eller på jobbet likadana symptom?

❇️ ❇️❇️DVT och Infektioner:


Läkare: Har du varit ute och rest i något av de drabbade länderna? Har du varit på en lång såsom resa jorden runt?

❇️ ❇️ Alkohol:

Läkare: Hur ser du på ditt drykande i dagsläget? Dricker du och hur mycket och vilken typ?

❇️ ❇️ Rökning:

Läkare: Röker du? För hur länge rökte du och hur många paket per dag?

❇️ ❇️ Droger:

Läkare: Brukar du något? Vad brukar du?

❇️ ❇️ Psykosocial:

Läkare: Hur påverkade sjukdomen ditt liv, dina relationer eller ditt jobb eller studerande?

❇️ ❇️ Suicid tankar:

Läkare: Är livet meningslöst? Är allt hopplöst? Önskat du att vore död? Har du tänkt att ta livet av dig? Har du försökt att göra dig något? Har du planerat för detta? När ska du? Var ska du? Hur ska du? Har du försökt tidigare?

❇️ ❇️ Demens:

Läkare: Hur bor du? Ensam? Har du barn hemma? Hur är relationer? Har du hemtjänst?
Tar du mediciner dig själv? Har du vapen eller tillgång till detta? Jagar du? Kör du bil? Har du svårigheter att hitta i nya område? Har du svårigheter att komma ihåg aktuella livshändelser? Har du svårigheter med att ha koll på tiden och planering? Kan du ta hand om/sköta mediciner och ekonomi och vardagliga aktiviteter så som knappa kläder? Har du problem med att hitta rätt ord dvs ordglömske eller ordavkastining? Har du svårt att känna igen bekanta ansikte och symboler?

❇️ Systemorgan Review:
❇️ ❇️ Allmäntillstånd:

❇️ ❇️ ❇️ Infektion eller reumatologi eller malignitet:


Läkare: Har du haft Feber eller Frossa?

❇️ ❇️ ❇️ Malignitet eller Tuberkulos:

Läkare: (B symptom) Viktnedgång (Har du gått ner i vikt? Mer än 3,5 kg under 1 månad d.v.s. 5 %) + Har du haft Feber eller nattliga svettningar (har du …?)

❇️ ❇️ ❇️ Trötthet och psykologisksjukdomar:

Läkare: Sover du bra?

❇️ ❇️ Akut halsinfektion + Akut buk + psykologisksjukdomar:

Läkare: Hur är det med matlust eller aptit? Äter du bra?

❇️ ❇️ Hjärtkärlsjukdomar:

 • 👉 Hjärtsvikt:
  • Trötthet och Andfåddhet

Läkare: Blir du trött eller andfådd med mindre aktiviteter än tidigare?

 • Svullna ben och fötter (ödem)

Läkare: Har du svullet ben?

 • Ortopenea:

Läkare: Blir du andfådd när du lägger dig på ryggen? Blir du andnöd i ryggsövande ställning? Hur många kuddar använder du på nätter?

 • 👉 Arytmier eller förmaksflimmer

Läkare: Har du Hjärtklappningar eller oroskänsla i bröstet?

❇️ ❇️ Lungsjukdomar

 • 👉 Astma eller Kol:

Läkare: Hostar du?

Läkare: Har du pip i bröstet?

 • 👉 Infektion eller malignitet

Läkare: Har du slem upphostning? Missfärgat slem? Eller du har torrhosta?

Läkare: Har du Blodigt slem? Blod upphostningar?

 • 👉 Lungemboli

Läkare: Har du bensvullnad?

❇️ ❇️ Mag och tarm

 • 👉 Bröstsmärta eller smärta i epigastrium eller astma:

Läkare: Har du sura uppstötningar (GERD eller Reflux)?

Läkare: Har du förändrade avföringsvanor eller vattenkastningar?

Läkare: Har du Missfärgat kiss eller bajs?

 • 👉 Obstruktion:

Läkare: Har du haft gasavgång?

❇️ ❇️ Neurologi:

❇️ ❇️ ❇️ Orientering:

Läkare: Kan du ditt personnummer? Vilken månad har vi nu? Vet du var för någonstans befinner vi oss på? Vet du vem är jag? Kan du blunda eller sluta eller stänga ögonen? Kan du ta mina fingrar och håll emot?

❇️ ❇️ ❇️ Synnedsättning:

Läkare: Ser du dåligt/suddigt?

❇️ ❇️ ❇️ Hörselnedsättning:

Läkare: Hör du bra?

Läkare: Har du svagheter i benen eller armar?

Läkare: Har du känselnedsättningar? Känner du stickningar?

Läkare: Kan du Höja ögonbrynen eller rynka pannan? Kan du sluta ögonen? Kan du visa mig dina tänder?

Läkare: Kan du höja eller lyfta benen och hålla kvar i 5 sekunder? Kan du höja eller lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder?

❇️ ❇️ Neuropatier och pares:

Läkare: har du haft Fästingbett?

❇️ ❇️ Genitourinary/renal:

Läkare: Svider det när du kissar?

Har du Missfärgat kiss?

Kliar det i underlivet?

Har du flytningar eller vätskningar?

Har könssjukdomar?

Har du svårt att sätta – komma  igång?

Hur är Urinstråle? svag delad dålig liten

Har du Läckage? (inkontinens)
Känner du dig kissnödig just efter du har kissat? 

Hinner du till toa?

❇️ ❇️ Exteremitier:

 • Trauma/våld:

Läkare: Har du slagit/sparkat dig?

 • Malignitet
 • Dygnsvareition
 • Känsel- och kraftbortfall

❇️ ❇️ Psykologisk:

❇️ ❇️ ❇️ Stämningsläge:

Läkare: Hur känner du dig?

❇️ ❇️ ❇️ Hallucinationer och vanföreställning (delusion)

❇️ ❇️ ❇️ ❇️ Hallucinationer

Läkare: Nu kommer jag att ställa frågor om ovanliga upplevelser som en del människor har.
Ser du eller hör du något som andra människor kan inte?

❇️ ❇️ ❇️ Vanföreställning (delusion)


Läkare: Är du någon viktig person? Kan du något som de andra kan inte? Tror du att det som du gör eller tänker är inte dina ägna tankar och någon annan person eller makt sätter de i ditt huvud? Är du besatt på något sätt? Är det möjligt att någon spionerar dig eller vill skada dig? Känner du att du tappat något organ eller kroppsdel?

❇️ PU:

Läkare: Vad tror du orsakar ditt besvär?

Läkare: Är det något särskilt som oroar dig?

Läkare: Vad är viktigast för dig?

Läkare: Hur påverkade det ditt liv?

❇️ Bekräfta:

Läkare: Du säger att ….. Har jag förstått rätt?

❇️ Undersökningar:

 • Barn med infektion: Nästan alltid lungor och hjärta + svalg + nackstyvhet
 • Medvetslöshet: Nästan alltid ABCDE + Nackstyvhet + Pupiller + Babinski

❇️ ❇️ Nästan alltid vid akuta fall:

 • El-status: Na, K
 • Krea
 • Blodstatus: RBC, LPK, TPK

❇️ ❇️ Alltid vid infektioner:

 • Lokal odling + direkt mikroskopi
 • CRP + Blod- SR
 • Blödning status: BT, PK, aPTT

❇️ ❇️ Akut kirurgi:

 • Bas-test: Blodgruppering (ABO + Rh)

❇️ ❇️ Hjärtsvikt:

 • Pro-BNP + Troponin (TnT)

❇️ ❇️ Akut kronär syndrom:

 • Troponin (TnT)

❇️ ❇️ Låg risk för DVT eller Lungemboli

 • D-dimer

❇️ Bildundersökningar eller Funktionsmedicin:

 • TIA eller Stroke: DT hjärna + /- Carotis ultraljud
 • Pneumoni: Lungröntgen
 • Lungemboli: DT lungor
 • Astma: PEF kurva +/- spirometry
 • Hjärtsvikt: Ekokardigrafi (EKO) eller
 • Njursten: DT-urografi
 • DVT eller Lungemboli: Vad eller ben ultraljud
 • Extremiteter eller trauma: Röntgen
 • Obstucktion: DT-Buk eller passageröntgen

❇️ Informera patienten

Jag vill (tyvärr) informera dig att det rör sig ett allvarligt eller benignt eller malignt eller självläkande tillstånd.
Det själv läker (inte).

Det är övergående.

Det borde utredas och åtgärdas så snart som möjligt.

Du får gå hem.

Du borde inläggas.
Det krävs intravenösa antibiotika.
Det borde opereras och spolas.

Har du frågor? Är vi i överens?

❇️ SBAR:

❇️ ❇️ Subjekt:

(Vem talar?) Jag är XY läkare (Vem är du?) i …. avdelning . Jag ringer angående (Vem är patienten) Z W ….. årig man/ Kvina med XXXXXXXX-XXXX personnummer som har kommit till …. med ambulans (eller på gång) med …… (Huvud Symtom: Vad har hänt?).

❇️ ❇️ Bakgrund:

Patienten är tidigare frisk (Frisk. Rökare. Gradvis debut av andfåddhet för 2 veckor sedan.)

❇️ ❇️ Aktuellt:

(Relevanta ABCDE-status) Patienten är respiratoriskt eller cirkulatoriskt stabil. Misstänkt …..  (Lätt vilodyspne, saturation 97%. CRP …, övriga prover väsentligen utan anmärkning.)  

❇️ ❇️ Rekommendationer:

(åtgärder + när ska det ske?) Vårdnivå: Inläggas på ….. Utskrivas med ….. Undersökningar…. . Remiss…. . Behandlingar …. ( Akut CT beställd med frågeställning lungemboli, pneumothorax, infiltrat. Inlägges på akutdiagnostik avdelning, kontroller x6, beslut om vidare åtgärd efter svar på CT. Patienten informerad.) (Vad vill du veta) Har du frågor?

👉 När patienten är ett barn börjar du så: Heja på både föräldern och barn. Då böja och sitta så att du är på samma nivå som barn är i. Sedan säg så:

Läkare: Hej på dig! X Y heter jag. Vad heter du?

Barn: Z.


Läkare: Hur mår du?

Barn: Dålig.

Läkare: Varför dålig?

Barn: Vet inte.

Läkare: Hmmmm. Vet inte.  Har du ont någonstans i kroppen?

Barn: I magen.

Läkare: Hmmmm. I magen. Vill mamma Berätta för oss varför ni är här idag?

Svar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


%d bloggare gillar detta: