fbpx

Lunds universitet: INTENSIVUTBILDNING I SJUKVÅRDSSVENSKA FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL VIA REGION SKÅNE, 45 HP

Har du en utländsk examen som läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare och vill förbättra dina kunskaper i svenska? Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård. 

Vänligen anmäl dig genom att klicka på knappen “Anmälan” ovan. Det finns även platser för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Mer information finns här.
 


 ***Insatsen kommer endast att starta under förutsättning att tillräckligt många kandidater uppfyller kraven och att avtal mellan alla parter är på plats för att genomföra insatsen.***

KURSINNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I Region Skåne saknas idag kvalificerad personal i 22 legitimations-yrken inom hälso-och sjukvård. Språk och litteraturcentrum vid Lunds universitet har därför i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en utbildning för dig som är legitimerad utanför EU/EES och planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård.

Deltagarna ges språkliga verktyg i svenska med fokus på patientkontakt, journalskrivande, sjukdomar och åkommor samt skillnaden mellan vårdspråk och allmänspråk.

Under första delkursen i utbildningen är tyngdpunkten på att stärka och utveckla deltagarnas svenskkunskaper. Från delkurs två och framåt kommer fokus ligga på sjukvårdssvenska. Under utbildningens avslutande delar ges deltagarna verktyg för att tolka, skriva och diktera medicinska journaler enligt svensk praxis. Utbildningen genomsyras av träning i muntlig och skriftlig kommunikation, hör- och läsförståelse. Utbildningen ges på distans via Zoom samt med stöd av den nätbaserade plattformen Canvas.

Utbildningen är målgruppsanpassad och högskoleförberedande och ger efter godkänt slutprov (TISUS) behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen ger alltså samma behörighet som motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som bor i Skåne med utomeuropeisk utbildning som inte har fått svensk legitimation inom ditt yrke, och som saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv. Deltagarna kommer att rekryteras i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

FÖRKUNSKAPER

  • Examen inom relevant legitimationsyrke (läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska, tandläkare)
  • Kompletteringsbeslut från Socialstyrelsen
  • Läst och avslutat SFI
  • Hög motivation och möjlighet att satsa mycket tid.

URVAL

Det är ofta fler som söker till en utbildning än det finns lediga platser. Då görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Urvalet görs av Lunds universitet, Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Kursstart: 

Kursen ges på helfart från den 1 november 2021 till den 1 juni 2022 och motsvarar 45 hpSista anmälningsdag:15 september 2021.

Plats:

Digitalt.

Kontaktinformation:

Vid frågor om utbildningen:Maria Lindborg
HR Strateg, Koncernstab HR
international.office@skane.se
Region Skåne Vid frågor om anmälan:Lovisa Nilsson
lovisa.nilsson@education.lu.se
Lund University Commissioned Education

Lunds universitet: Distans insats under hösten 2021 – inför kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES
Dela det här:

Relaterade Artiklar

Svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.