Tillbaka till Kursen

Kliniska färdigheter

0% Klar
0/0 Steg
Lektion 6 av 16

Lungundersökning: OSCE för praktiskt kunskapsprov för Läkare

Kunskapsprovet 6th juli 2023

Lungundersökning: OSCE för praktiskt kunskapsprov för Läkare

Hej och Välkommen!
Jag heter … . Jag är läkare på … . 

Jag skulle få undersöka dina lungor. Går det bra? Ja?

Skulle du ta av din överkropp (din skjorta och ditt linne/ din undertröja)? Och sen/sedan sätta dig där (och visa) emot mig.

Jag skulle börja med att fästa det här (Pulsoximeter/ saturationsmätare/ puls och syremätare)  på ditt finger (Låt den vara kvar för 1 minut).

Nu kan vi läsa av den här  (Pulsoximeter/ saturationsmätare/ puls och syremätare). Den är bra. Saturationen är 97%. Det är jättebra. 

Jag vill lägga din hand på min axel. Bra! Också detsamma på andra sidan. 

Andas in djupt. 

Säg terti tre. Igen terti tre. Bra!

Kommer jag att knäcka här på din rygg.

Kan du andas in djupt för mig med öppen mun. 

Bra! Tack! Skaka hand!

Inga Sif Olafsdottir, Lungmedicin och allergologi

1- 🤝Presentera själv och skaka hand (Ej under coronavirus krisen!) 

Hej och Välkommen!
Jag heter … . Jag är läkare på … . 

•Goddag, jag heter XX och är läkare med utländsk legitimation. Jag har till uppgift att skriva en inläggnindsjournal på dig. Det betyder att vi först ska samatala en stund och därefter ska jag göra en kroppsundersökning.

•Vad heter du och när föddes du?

•Under samtalets gång kommer jag antagligen att behöva göra några anteckningar för att komma ihåg allt och behöver kanske också avbryta dig ibland.Är det ok?

•Eftersom jag inte är så van kommer det att ta lite tid, kanske 30 min, OK?

•Kan vi börja?

•Öppna frågor: vad söker du för?

•Slutna frågor: kan vi börja med att tala om den sjukdom som du läggs in för? Har du andnöd/andningssvårigheter i liggande (Ortopné)?

•Om jag nu har hört rätt så sa du om dina aktuella besvär att …

•Har jag förstått det riktigt?

•Har jag fått med det hela?

2- 💬 Informera patienten om vad skulle hända

Jag skulle få undersöka dina lungor. Går det bra? Ja?

Skulle du ta av din överkropp (din skjorta och ditt linne/ din undertröja)? Och sen/sedan sätta dig där (och visa) emot mig.

Jag skulle börja med att fästa det här (Pulsoximeter/ saturationsmätare/ puls och syremätare)  på ditt finger (Låt den vara kvar för 1 minut).

3- 👁 Inspektera

👉Räkna andningsfrekvens👉 normal andningsfrekvens 12-16 andetag/minut.

👉Gå runt (se framåt och bakåt) patienten och letar efter ärr (scar) / operationsärr eller deformiteter såsom kyfoskolios, trattbröst (fördjupning vid nedre delen av sternum), kycklingbröst (upphöjt sternum).

Nu kan vi läsa av den här  (Pulsoximeter/ saturationsmätare/ puls och syremätare). Den är bra. Saturationen är 97%. Det är jättebra. 

👉Inspektera händerna för cyanos, trumpinnefingrar eller urglasnaglar (ibland vid lungcancer, lungfibros och kroniska infektioner).

4- ✋ Palpera 

 • Plapera lgl / lymfkörtlar särskilt på halsen och supraklavikulärt (vid lungcancer, tuberkulos. m.fl.) samt armhåla / axilla

Jag vill lägga din hand på min axel. Bra! Också detsamma på andra sidan. 

👉Värdera bröstkorgsrörlighet “Chest expansion” förmåga. 

Andas in djupt. 

👉Värdera fremitus/fremissement  ( ⬇️ pleuravätska ⬆️ parenchymal konsolidation  (såsom vid stor pneumoni eller tumör) )

Säg terti tre. Igen terti tre. Bra!

👉Perkutera symmetriskt (båda sidor) lungorna i interkostalrummen (⬇️ vid ⬇️ lufthalt :  t.ex. Atelektas eller pleuravätska; ⬆️Hypersonor vid ⬆️ lufthalt (såsom vid pneumothorax och emfysem).

Kommer jag att knäcka här på din rygg.

👉Palpera patientens dorsala underben och observera ifall det gör ont; i sådana fall kan patienten ha DVT.

5- 🩺 Askultera med stetoskop

Kan du andas in djupt för mig med öppen mun. 

 • 👉Öronmuffarna ska peka “framåt” när du sätter dem i öronen. 
 • 👉Använd bakdelen för apex och membrandelen av stetoskopet  för andra ställe .
 • 👉Det man lyssnar på med ett stetoskop är lungor (glöm inte höger mellanlob och apex), hjärta (glöm ej karotider) och mage (tarmljud).
 • 👉Lyssna på andningsljud på både inandning och utandning vid normal-, djupandning samt forcerad utandning.
 • 👉 Auskultation positioner:
  •  Anteriort:
   • Apex: 2 cm ovanför mediala 1/3 av klavikeln 
   • Övre lob: 2:a interkostalrummet (ICS) midklavikulärt
   • Höger mellanlob  4:e ICS midklavikulärt 👉 mellanlob auskulteras bara anteriort!
   • Nedre lob: 6:e ICS midaxillärt
  • Posteriort:
   • Apex: Ovanför scapula
   • Övre lob: C7–T3 skulderbladslinjen 
   • Nedre lob: T3–T10 skulderbladslinjen 

6- 👋Avsluta

Bra! Tack! Skaka hand!

•Är det ngt ämne vi inte har berört men som du anser jag borde få veta ngt om?

•Har du några frågor till mig?

•Är det ngt du undrar över i samband med din sjukdom och behandlingen av den?

•Kan vi sluta här?

7- 🎤 Diktera

70 årig man/kvinna söker pga dyspne. Patienten är vaken och orienterad. AF 17, SPO2 97%, ingen feber (Temp: 37.2). Har ingen avvikelse i händerna (cyanos eller trumpinnefingrar) och bröstkorgen är utan anmärkningar. Vid palpation finns ingen lgl under hakan eller i halsen eller sub clavicular eller armhålan. Perkussion hörs resonant (alternativt dämpad eller hyperresonant/hypersonor) över hela korgen. Andningsljud är vesikulära (alternativt Rassel, Ronki eller kriptationer över …..).

 (S:) XX årig man/kvinna söker pga dyspne. (B:) Frisk. Rökare. Gradvis debut av andfåddhet 2 v. sedan. (A:) Lätt vilodyspne, saturation 97%. Cirk och resp stabil. CRP …, övriga prover väs ua. Misstänkt….. (R:) Akut CT beställd med frågeställning lungemboli, pneumothorax, infiltrat. Inlägges på akutdiagnostik avdelning, kontroller x6, beslut om vidare åtgärd efter svar på CT. Patienten informerad.

Vad kan påverka Pulsoximeterns mätresultat?

 • Pulsoximetern har lossnat helt eller delvis från fingret.
 • Ljus från omkringliggande ljuskällor (t.ex. lysrör eller starkt solljus) som registreras av mottagaren.
 • Vissa sjukdommar som t.ex. medför dålig cirkulation vid mätpunkten.
 • Vikt. En neonatalpatient ska t.ex. ha en annan apparat än en vuxen person.
 • Kolmonoxid (kolmonoxid (CO) binder bättre än syre (O2) till hemoglobinet och om oxyhemoglobin bildas så visar mätaren ett för högt syremättnadstal, då den inte kan se skillnad på vilken molekyl som har knutit sig till hemoglobinet). Om personen som det ska mätas på har myeloisk leukemi kan liknande effekt ses.
 • Nagellack och konstgjorda naglar (kan absorbera ljus).
 • Färgämnen som injiceras in i blodet vid läkarundersökningar (kan absorbera ljus).
 • Närhet till elektromagnetiska källor eller datortomografiapparater.

Andningsfrekvens 

 • Nyfödda barn har en basal andningsfrekvens av ca 30-60 andetag per minut
 • Normal andningsfrekvens: 12-16 andetag/ min hos vuxna
 • Tachypné 20 < andetag / min ses vid pneumonier, feber och hjärtsjukdom
 • Bradypnéses vid förhöjt intrakraniellt tryck, morfinpåverkan el bronkobstruktion
 • Hyperpné: förhöjt andningsdjup
 • Kussmauls andning: ses vid acidos 
 • Hyperventilation-tachypné och hyperpné: ses vid ångest och acidos
 • Dyspné: ansträngd andning
 • Ortopné: andnöd i liggande
 • Cheyne-Stokes andning: ytlig -djup -ytlig 
 • Apne (andningsuppehåll) andningscentrum påverkat t.ex. cerebrovaskulära insulter och tumörer
 • Biots andning: oregelbunden, med längre apnéer – ses ofta terminalt.

Syremättnad och Syretension 

I akuta situationer är oftast en saturation på 90% ± 2% (88-92%) en god målsättning. 

En ung frisk individ har cirka 97% oxygensaturation (syremättnad) i blodet men värdet sjunker med åldern. Värden under 90% har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70% är potentiellt livshotande. 

Normala andningsljud

 • Vesikulära (över större delen av thorax) och Bronkiellt (över manubrium sterni – utandning) andningsljud.

Andning biljud

 • Rassel och krepitationer
  • Rassel
   • Tidiga inspiratoriska: obstruktiv lungsjukdom såsom KOL
   • Slutinspiratoriska: lungfibros och lunginflammation vid t.ex. pneumoni.
   • Hjärtsvikt 
  • Krepitationer : vid t.ex.lunginflammation eller pleuravätska eller fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar såsom fibrotiserande alveolit, asbestos, sarkoidos, silikos.
 • Ronki: astma och KOL.
 • Stridor: inspiratoriska vid t.ex. epiglottit eller främmande kropp i luftvägarna.
 • Pleurala gnidningsljud: inspiratoriska + exspiratoriska vid pleurit (försvinner vid pleuravätska!)

🔗Ref :

https://meded.ucsd.edu/clinicalmed/lung.html

http://www.radiationoncology.ca/ascm/physical_examination/ascm1/Respiratory/teaching_points.htm

https://www.registerednursern.com/lung-auscultation-points-sounds/http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/pstep28.htm

https://beststethoscopeguide.com/where-to-listen-to-lung-sounds-respiratory-assessment

https://prohealthsys.com/central/assessment/physical-assessment/heart-lung-abdomen/lung-exam

https://simpleosce.com/examinations/core/respiratory-examination.phphttp://ktthebest4u.blogspot.com/2014/12/respiratory-examination.html

https://sites.google.com/site/meportafolio/4-physical-examination/2-thorax-and-lungs

http://xn--lkarstudent-l8a.se/forum/viewtopic.php?t=2588

http://www.medinsikt.se/kliniska-symptom/akut-medvetsloshet/2
http://www.medicinkompendier.se/index.asp

Köp Littmann stetoskop

Svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


%d bloggare gillar detta: