Tillbaka till Kursen

Kliniska färdigheter

0% Klar
0/0 Steg
Lektion 5 av 16

BB-undersökning, OSCE, Kunskapsprov för Läkare

Kunskapsprovet 12th december 2020

Alla barn ska undersökas av barnläkare innan de lämnar BB. Så här undersökning går till:

Läkare: Jag tittar på barns hud och letar efter eventuell cyanos eller ikterus/gulsot. Om barnets hud är gulaktig kan det tyda på att barnet har ikterus/gulsot. 

Läkare: Jag kontrollerar hur barnet rör sig och beter sig. Jag vill se om barnet är hypotoni eller har normal tonus.

Läkare: Då kontrollerar jag barnets nyföddhetsreflexer/primitiva reflexer bland annat gripreflexerna i fötterna och omklamringsreflexen som innebär att barnet gör en omfamnande rörelse med sina armar.

Läkare: Jag tittar på barnets huvudform.

Läkare: Jag känner på fontanellen och noterar om det är tidigt Stängd, förstorad, nedsänkt eller utbuktad.  

✳️✳️Störningar 

✳️✳️✳️Utbuktning 

En mycket spänd eller utbuktande främre fontanelle indikerar förhöjt intrakraniellt tryck . Ökat kranialtryck hos spädbarn kan få fontanellerna att bula eller att huvudet börjar förstoras onormalt.  Det kan uppstå på grund av: 

 • Encefalit – svullnad (inflammation) i hjärnan, oftast på grund av infektioner
  • Hydrocephalus – en ansamling av vätska inuti skallen
  • Meningit – infektion av membranen som täcker hjärnan
  • Abusive Head Trauma (AHT) kallades tidigare Shaken Baby Syndrome

✳️✳️✳️Nedsänkt 

En nedsänkt (även kallad “deprimerad”) fontanelle indikerar uttorkning eller undernäring . 

✳️✳️✳️Förstorad 

Fontanellerna kan förstoras, kan vara långsamma att stängas eller kanske aldrig stängs oftast på grund av orsaker som: 

Läkare: Jag känner på nyckelbenen där en fraktur pga en svår förlossning kan leda till brachial plexus skador.  

Läkare: Jag lyssnar på barnets hjärta och lungor. Hjärtat ska slå regelbundet och andningen ska inte vara ansträngd. Jag känner efter pulsen i ljumskarna för att utesluta coarctatio. 

Tänk på att om det krävs att bara göra en hjärtundersökning då att känna på ljumskar ingår för att få full poäng på den här stationen. 

Läkare: Jag undersöker höfterna med barlow och ortolani maneuver och kontrollerar att höfterna är stabila. Instabilitet som kan tala för Höftledsluxation hos nyfödda (hip dysplasia).

👩‍🏫Minnesteknik

BÄD Barlow Är Bad då Dislocerar

OR Ortolani är Ok då Reducerar

Läkare: Jag känner på barnets mage. En resistens kan tala för Wilms tumör, förstorad mjälte och lever. Kontrolerar även Naveln.

Navelstumpen brukar falla av mellan fem och tio dagar efter födseln. I samband med detta kan det förekomma att naveln luktar illa och det kan eventuellt bli en mindre blödning. Det gör inte ont att tappa navelstumpen. 

Läkare: Jag tittar barnets könsorgan och ändtarm -(imperforate anus) eller anorectal malformations (ARMs) . Frågar om barnet bajsat. På pojkar kollar jag om testiklarna sitter i pungen.

Läkare: Sen tittar jag på ryggraden för att se att det inte finns några tecken på sjukdom eller skada. Till exempel ryggmärgsbråck.

Läkare: Jag ska undersöka gommen och letar efter gomspalt Läpp-käk-gomspalt (LKG). Därtill undersöker jag sugreflexen. 

Läkare: Sen undersöker jag barnets ögon. En vit reflex kallas leukocoria kan tala för hornhinna oklarhet, katrakt/gråstarr, eller retinoblastoma. 

✳️✳️Leukocoria (även vit pupillreflex ) är en onormal vit reflektion från näthinnan i ögat. Leukocoria liknar ögonhud , men leukokoria kan också förekomma hos djur som saknar ögonhud eftersom deras näthinna saknar en tapetum lucidum .

Leukocoria är en medicinsk tecken för ett antal tillstånd, däribland Coats sjukdom , kongenital katarakt , korneal ärrbildning , melanom av ciliarkroppen ,  Norrie sjukdom , okulär toxocariasis , persistens av tunica vasculosa lentis (PFV / PHPV), retinoblastom , och retrolental fibroplasi .

På grund av den potentiellt livshotande karaktären hos retinoblastom , en cancer , övervägs detta tillstånd vanligtvis vid utvärderingen av leukokoria. I vissa sällsynta fall (1%) orsakas leukokoria av Coats sjukdom (läckande retinala kärl).

✳️✳️Hela undersökningen ska upprepas igen på Barnavårdscentralen vid 4 veckors ålder.

✳️✳️Barnläkarundersökning

Kontrollerar bland annat barnets hjärta, lungor, andning, höfter, reflexer, ögon, mun, hud och genitalier.

✳️✳️✳️Blodsocker

✳️✳️✳️Nyföddhetsgulsot

Nyfödda barn kan bli gula i huden, så kallad nyföddhetsgulsot. För att barnet fortare skall bryta ned det gula färgämnet bilirubin, som orsakar gulheten, är det viktigt med mycket mat. Detta på grund av att ämnesomsättningen ökar och underlättar utsöndring av färgämnet. Nivåerna av bilirubin kontrolleras på BB och återbesök. Stiger nivåerna kan det bli aktuellt med ljusbehandling.

✳️✳️✳️✳️Biliary atresia/ Gallvägsatresi

Biliary atresia , även känd som extrahepatisk duktopeni och progressiv obliterativ kolangiopati , är en barnsjukdom i levern där en eller flera gallgångar är onormalt smala, blockerade eller frånvarande.

Inledningsvis kan man inte skilja på symtomen på gallvägsatresi från neonatal gulsot , ett vanligtvis ofarligt tillstånd som ofta ses hos spädbarn. Emellertid utvecklar spädbarn med biliär atresi progressiv konjugerad gulsot, blekvit avföring och mörk urin. Vissa spädbarn misslyckas med att trivas eftersom det kommer att finnas en viss mängd fett och fettlöslig vitaminabsorption (t.ex. vitamin K). Detta kan orsaka blödningstendens. Så småningom och vanligtvis efter två månader kommer cirros med portalhypertension att utvecklas. Om den lämnas obehandlad kan gallstörning leda till leversvikt . Till skillnad från andra former av gulsot resulterar emellertid biliär-atresi-relaterad kolestas oftast inte i kernicterus, en form av hjärnskador till följd av leverfunktion. Detta beror på att levern, även om den är sjuk, fortfarande kan konjugera bilirubin i biliär atresi och att konjugerat bilirubin inte kan passera blod-hjärnbarriären.

✳️✳️✳️✳️✳️Diagnos 

Diagnosen görs genom en bedömning av historia, fysisk undersökning i samband med blodprover , en leverbiopsi , och ultraljudsscanningar avbildning är och föranleds av långvarig eller ihållande gulsot, med abnormaliteter i leverfunktionstester. Ultraljud eller andra former av avbildning, såsom radio-isotoper leverskanningar kan också användas men slutlig bekräftelse uppnås vanligtvis bara vid undersökningsoperationen. 

✳️✳️✳️Hörselscreening

Alla nyfödda barn erbjuds hörselkontroll. Detta kan tidigast göras på tredje levnadsdygnet. Syftet är att upptäcka hörsel­skador tidigt för att kunna sätta in stöd och hjälp för att möjliggöra god språkutveckling.

✳️✳️✳️PKU-prov

När barnet är ungefär 48 timmar erbjuds PKU-provet som kontrollerar sjukdomar och bristtillstånd som har att göra med olika behandlingsbara rubbningar i ämnesomsättningen. Om barnet visar sig ha någon av dessa sjukdomar kan barnet antingen medicineras eller få diet, beroende på vilken sjukdom det gäller. Blodprovet tas på BB-avdelningen eller vid återbesöket. Det tar cirka en vecka att analysera provet. Om provet är bra får du inget svar.

✳️✳️✳️POX-screening

När barnet är ungefär 24 timmar kommer barnets syremättnad att kontrolleras genom en enkel mätning på handen och foten. Undersökningen är till för att tidigt upptäcka svåra hjärtfel. De flesta barn har helt normala värden. De barn som har avvikande värden behöver inte ha något allvarligt fel. Mätningen kontrolleras om och om den fortsatt avviker undersöks barnet av läkare och utreds eventuellt med ytterligare undersökningar.

✳️✳️✳️Viktkontroll

Barnets vikt kontrolleras innan barn går hem från sjukhuset, och följs upp på återbesöket.

Det finns flera yttre igenkänningstecken, även om inget av dem finns hos alla individer med Downs syndrom. Man söker efter dessa enligt Halls kriterier.

 • För tidigt född och/eller underviktig
 • Muskelslapphet (Hypotonus) (80 %)
 • Långsamt utvecklad så kallad Mororeflex hos det nyfödda barnet. (Reflexen kan utlösas genom att man släpper barnets huvud bakåt. Barnet slår då ut med armarna och gör sedan en omklamringsrörelse). (85 %)
 • Överrörliga leder (80 %)
 • Platt ansikte (90 %)
 • Rikligt med nackskinn (80 %)
 • Epikantveck, även kallat mongolveck (därav benämningarna mongolism och mongoloid ): ett veck i inre ögonvrån
 • Snedställda ögonspringor
 • Brushfields prickar, det vill säga små vita fläckar på regnbågshinnan
 • Lågt sittande ytteröron, som har fått veck
 • Tungan hålls utanför munnen
 • Högt gomtak
 • Snörvlande andning
 • Korta breda händer som är hårda och med korta fingrar som är överrörliga
 • Korta breda fötter som är hårda och med korta tår som är överrörliga.
 • Fyrfingerfåra, dvs en fåra i handflatan som sträcker sig över hela handflatan

http://frejabergner.blogspot.com/2008/04/fyrfingerfra.html

 • Kort lillfinger som är krökt inåt och där mellanfalangen är underutvecklad
 • Stort avstånd mellan stortån och andra tån, så kallat sandalgap
 • Avvikande form på höftleden, vilket bara kan ses på röntgen
 • Tandavvikelser (när barnet blir äldre).

Hjärtfel

Downs Syndrom följs ofta (i cirka 40 % av fallen) med någon form av hjärtdefekt. Av dem med hjärtsjukdom har cirka 80% en atrioventrikulär septaldefekt eller ventrikulär septaldefekt, varvid den förra är vanligare. 

🔗Ref:

Klicka här

https://neurologicexam.med.utah.edu/pediatric/html/newborn_n.html

https://www.1177.se/barn–gravid/vard-och-stod-for-barn/besok-pa-barnavardscentralen-bvc/

https://www.1177.se/barn–gravid/forlossning/efter-forlossningen/undersokningar-av-det-nyfodda-barnet/

http://film.karolinska.se/media/7MuhTyX6RXa734dPTuwvHQ/barnlakarundersokning

Svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


%d bloggare gillar detta: