fbpx

BASDAI

« Back to Glossary Index

Svenska: 

Den BASDAI eller Bath ankyloserande spondylit sjukdomsaktivitetsindex är en validerad diagnostiskt test som tillåter en läkare, vanligtvis en reumatolog , för att bestämma effektiviteten av en aktuell läkemedelsterapi, eller behovet av att införa en ny läkemedelsterapi för behandling av ankyloserande spondylit (AS ). BASDAI är en av en grupp av klassificeringskriterier för spondyloartropatier .

BASDAI består av en skala från 0 till 10 som mäter obehag, smärta och trötthet (0 är inget problem och 10 är det värsta problemet) som svar på sex frågor som ställts till patienten angående de fem huvudsymptomen på AS:

  1. Trötthet
  2. Ryggradssmärta
  3. Artralgi (ledvärk) eller svullnad
  4. Entesit eller inflammation i senor och ligament (områden med lokal ömhet där bindväv sätts in i benet)
  5. Varaktighet för morgonstyvhet
  6. Morgonstyvhetsgrad

För att ge varje symtom lika viktning tas medelvärdet av de två poängen för morgonstyvhet. Den resulterande poängen 0 till 50 divideras med 5 för att ge en slutlig 0 – 10 BASDAI-poäng. Poäng på 4 eller högre föreslår suboptimal kontroll av sjukdomar, och dessa patienter är vanligtvis bra kandidater för en förändring av sin medicinska terapi, kan dra nytta av behandling med biologiska terapier eller kan vara kandidater för registrering i kliniska prövningar som utvärderar nya läkemedelsbehandlingar riktad mot behandling av AS-sjukdomsprocessen.

English: 

The BASDAI or Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index is a validated diagnostic test which allows a physician, usually a rheumatologist, to determine the effectiveness of a current drug therapy, or the need to institute a new drug therapy for the treatment of Ankylosing spondylitis (AS). The BASDAI is one of a group of classification criteria for spondyloarthropathies.

BASDAI-Svensk-version-pdfLadda ner
Dela det här:

« Hem