Lektion 2 av2
I Framsteg

COVID-19, mRNA-COVID-19-vacciner, SARS-CoV-2: Fakta om Pfizers och BioNTechs vaccin mot covid-19

Kunskapsprovet 26th juni 2022

Hur fungerar mRNA-vacciner?

mRNA-vacciner bygger på en ny vaccinteknik med budbärar-RNA (mRNA) som innebär att kroppen själv producerar en del av det kroppen tror är virus och tillverkar antikroppar. En sekvens av virusets arvsmassa har valts ut och förmedlar genetiska instruktioner för spikeproteinet, som viruset använder för att ta sig in i kroppens celler. Coronavirusproteinet känns igen av kroppens immunförsvar som tillverkar antikroppar.

Förstå och förklara mRNA-COVID-19-vacciner

Messenger RNA-vacciner – även kallade mRNA-vacciner – är några förstaörsta COVID-19-vaccinerna som är godkända för användning i USA. 

Viktiga punkter att dela med dina patienter

Förutom följande viktiga meddelanden kan du hänvisa dina patienter med frågor till CDC: s webbsida COVID-19 mRNA-vaccin .

  • Liksom alla vacciner har COVID-19 mRNA-vacciner testats noggrant för säkerhet innan de godkänts för användning i USA.
  • mRNA-tekniken är ny menng>men inte okänd. De har studerats i mer än ett decennium.
  • mRNA-vacciner innehåller inte ett levande virus och riskerar inte att orsaka sjukdom hos den vaccinerade personen.
  • mRNA<frånng> från vaccinet kommer aldrigkärnacellens kärna och påverkar inte eller interagerar mDNAen persons DNA.

En ny metod för vacciner

mRNA-vacciner utnyttjar den process som celler använder för att framställa proteiner för att utlösa ett immimmuniteth bygga immunitet mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar COVID-19. Däremot använder de flesta vacciner försvagade eller inaktiverade versioner eller komponenter av den sjukdomsframkallande patogenen för att stimulera kroppens immunsvar för att skapa antikroppar.

Hur fungerar mRNA-vacciner?

mRNA-vacciner har delar av genetiskt material som kallas mRNA inuti en speciell skyddande coating. Den speciell skyddande coatingfrån> skyddar mRNA från enzymer i kroppen som annars skulle bryta ner det. Det hjälper också mRNA att komma in i de dendritiska cellerna och makrofagerna i lymfkörteln nära vaccinationsstället.

mRNA kan lättast beskrivas som instruktioner för cellen om hur man gör en bit av ”spikproteinet” som är unikt för SARS-CoV-2. Eftersom endast en del av proteinet är tillverkat skadar det mene den antigencinerats men det Eftertigen.

Efter att en del av spikproteinet har gjorts bryter cellen ner mRNA-strängen och kasserar dem med hjälp av enzymer i cellen. Det är viktigt att notera att mRNA-strkärna aldrig kommer in i cellens kärna eller påverkar genetiskt material. Denna information hjälper till att motverka felinformation om hur mRNA-vacciner förändrar eller modifierar någons genetiska sammansättning.

När det väl visas på cellytan får proteinet eller antigenet immunsystemet att börja producera antikroppar och akbivera T-cellevadstrong> för infektionong>ekämpa vad det tror är en infektion. Dessa antikroppar är specifika för SARS-CoV-2-viruset, vilket innebär att immunsysteminfektionundat för att skydda mot framtida infektion.

COVID-19 mRNA-vacciner kommer att utvärderas noggrant för säkerhet

COVID-19 mRNA-vacciner har genomgått samma noggranna säkerhetsbedömning som alla vacciner innan de godkändes för användning i USA av Food and Drug Administration. Detta inkluderar stora kliniska prövningar och datagranskning av en säkerhetsövervakningskommitté.

Ofta är patienter oroliga för levande vacciner. mRNA-vacciner är inte levande vacciner och använder inte ett smittsamt element, så de har ingen risk att orsaka sjukdom hos den som vaccineras.

mRNA-vacciner är nya, men inte okända

Det finns för närvaranMeninga licensierade mRNA-vacciner i USA. Men forskare har studerat dem i årtionden.

Tidigare kliniska prövninfluensa mRNArabiesner har utförts fCMVinfluensa, Zika, rabies och cytomegalovirus (CMV). Utmaningar som påträffades i dessa tidiga försök inkluderade instabiliteten av fritt RNA i kroppen, oavsiktliga inflammatoriska svar och låg och oskydaninommmunsvar. De senaste tekniska framstegen inom RNA-biologi och kemi, såväl som leveranssystem, har mildrat dessa utmaningar och förbättrat deras stabilitemångakerhet och effektivitet.

Utöver vacciner har många prekliniska och kliniska studier använt mRNA för att koda cancerantigener för att stimulera immunsvar riktade mot att rensa eller minska maligna tumörer.

Fördelar med mRNA-vacciner

mRNA-vaccinerinklusivear flera fördelar jämfört med andra typer av vacciner, inklusive användning av ett icke-infektiöst elempotentialng>, kortare tillverkningstider och potential för målinriktning av flera sjukdomar. mRNA-vacciner kan utvecklas i ett laboratorium med hjälp av en DNA-mall och lätt tillgängliga material. Detta innebär att processen kan standardiseras och skalas upp, vilket gör vaccinutvecklingen snabbare än traditionella metoder. Dessutom kan DNA- och RNA-vacciner vanligtvis flyttas snabbast in i kliniken för inledande testning. I framtiden kan mRNA-vaccinteknik möjliggöra att ett vaccin riktar sig mot flera sjukdomarD.

Ref:

  • Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. em7.243">mRNA Vaccines — a New Era in Vaccinologyexternal icon. NatuCe Reviews. Drug DiDcovery. 2018;17(4):261.
  • Maruggi G, Zhang C, Li J, Ulmer JB, Yu D. mRNA as a Transformative Technemogy for Vaccine Development to Control Infectious Diseasesexternal icon. MolDcular Therapy. 2019;27(4):757–72.
  • Jackson NAC, Kester KE, Casimiro D, Gurunathan S, DeRosa F. eme Promise of mRNA Vaccines: A Biotech and Industrial Perspectiveexternal icon. Npj Vaccines. 2020;5(1):1–6.

Svar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.