Lektion 1 av2
I Framsteg

Antivirala Läkemedel och Vaccination

Kunskapsprovet 26th juni 2022

Antivirala Läkemedel

Detta ämne är viktigt och det kommer att ställas frågor från särskilt efter Coronavirus krisen.

Verkningsmekanism

 • Fusion med värdcell      
  • Adhesion          
   • CCR5-antagonist
    • maraviroc
  • Penetration      
   • Fusioninhibitor
    • enfuvirtid
 • Avtäckning (Release of nucleic acid)       
  • Frisättning av nukleinsyra           
   • amantadin
 • Replikation av viralt genom        
  • Omvänd transkription   
   • NRTI (t.ex. lamivudin)
   • NNRTI (t.ex. nevirapin, efavirenz)
 • DNA-integration (integras)         
  • Integrashämmare
   • Dolutegravir
   • Elvitegravir
   • Raltegravir
 • Nukleinsyrasyntes (DNA-polymeras)       
  • Guanosinanaloger
   • acyklovir, ganciklovir
  • Virala DNA-polymerasinhibitorer
   • Cidofovir
   • Foscarnet
  • Guanine nukleotidsyntesinhibitor
   • ribavirin
 • Proteinsyntes och sammansättning av virala komponenter   
  • Proteinsyntes (transkription och översättning)             
  • Interferon alfa
 • Proteolytisk bearbetning / Protease inhibitors (PIs)             
  • Proteashämmare
   • boceprevir för HCV
   • atazanavir, darunavir, indinavir för HIV
 • Frisättning av nya virus från värdcellen 
  • Viral spiridning 
   • Neuraminidas-hämmare
    • Oseltamivir
    • zanamivir

Flockimmunitet

Flockimmunitet, eller gruppimmunitet (engelska: herd immunity)

är ett indirekt skydd mot smittsamma sjukdomar som uppstår när en stor andel av en population har utvecklat immunitet mot en sjukdom och därigenom skyddar även icke-immuna individer.

I en population, där en stor andel av individerna är immuna, är det troligare att spridningen hindras, därför att spridningen stoppas när smittan når en immun individ.

Ju större den immuna andelen är, desto mindre risk att icke-immuna individer kommer i kontakt med en smittad. Detta beror på

 • Vaccinet
 • Vaccinationstäckning
 • Spridningsförmåga av patogenet

Kritisk vaccinationströskel

När en viss andel av populationen vaccineras skyddas densamma från epidemi. Beror av sjukdomens basic reproduktive rate (R0, genomsnittlig smitta) och vaccinets styrka.

Varje person som blir infekterade av coronaviruset smittar 3 andra personer. Vad kallas detta i epidemiologin?

R0 eller Basal reproduktionskvot (engelska: Basic Reproduction Number), epidemiologisk term avseende infektionsspridning: antalet nya smittor (sekundärfall) en infektionssmittad person förväntas ge upphov till i en icke-resistent population.

Högre R0 krävs högre kritisk vaccinationströskel. Alltså krävs flera presoner att bli vaccinerade för att skydda hela befolkningen.

Passiv immunisering

Antikroppar eller immunceller

 • Bröstmjölksantikroppar : IgA-antikroppar
 • Placentan: IgG-antikroppar
 • Antiserum : Tetanus – Rabi

Aktiv immunisering

Vaccinationer

Vaccinkomponenter

Antigen

Adjuvans

Olika typer av vaccin

Levande vaccin ( helcell)

 • Långvarig Ofta hög   Skyddseffekt  – Risk för Virulens Återgång –  – Antal doser 1 /2-3 – Vanligare Biverkningar

Virala sjukdomar

 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda hund/Rubella
 • Gula febern
 • Influensa
 • Rotavirus

Bakteriella sjukdomar   

 • Tuberkulos        
 • Tyfoidfeber

Subkomponent vacciner

 • Kortvarig medelhög skydd – Ingen risk för virulens återgång – Antal doser 2-3 – ovanlig med biverkning

Ytproteinvaccin

 • Influensa
 • Hepatit B
 • Pertussis
 • HPV

Polysackaridvaccin

 • H. Influenzae tyb B
 • Meningokocker
 • Pneumokocker – 23 – PPV

Konjugatvaccin

 • Pneumokocker
 • Meningokocker
 • H. Influenzae tyb B

Avdödade helcellsvacciner

 • Bakteriella
  • Kolera         
  • Pest
  • Mjältbrand, anthrax
  • TBE
 • Virala sjukdomar
  • Influensa
  • Hepatit A
  • Japansk encefalit
  • Polio
  • Rabies

Toxoidvaccin

 • Tetanus
 • Difteri
 • Pertussis
 • Kolera

En del virus som infekterar oss människor har, i sin extracellulära fas, ett hölje som omger viruskapsiden och/eller virusgenomet.

Virus får hölje som omger viruskapsiden och/eller virusgenometfrån cellens lipidmembran när de lämnar cellen.

Vad innebär fynd av virusspecifika immunoglobulin M (IgM) antikroppar?

Det tyder på att patienten har en akut virusinfektion

Angiotensin II receptorantagonist kan teoritiskt fungera som ett antiviralt medel mot coronavirset. Hur?                                       

Det binder till det ytprotein som viruset vill binda till (eller binder på virusets VAP) Och påverkar;

 1. igenkänning
 2. inbindning
 3. penetration (går igenom cellmenbranet)

Vilket steg i virusreplikationscykeln påverkas av interferon?

Transkription och translation

Vilket steg i virusreplikationscykeln påverkas av antisenseoligonukleotider?                     

Binder på mRNA påverkar transkriptionen

Vilket steg i virusreplikatioscykeln påverkas av nukleosid/nukleotid analoger?

Replikationen

Ge exempel på en målcells protein/receptor dit virus binder vid infektion.

CD4 på T- hjälpar celler

C3B-receptor på B-cell

Sialinsyra

Ref : https://en.wikipedia.org/wiki/Antiviral_drug

E är rätt.


Det finns inget antiviralt läkemedel mot:

 • Rhinovirus
 • MERS coronavirus
 • Norovirus
Lektion Innehåll

Svar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


%d bloggare gillar detta: