fbpx
Lektion 3 av 3

Alfa-1-antitrypsinbrist

Kunskapsprovet 15th april 2024

 • definition
  • alfa-1-antitrypsinbrist kännetecknas av Lung + Lever sjukdom
   • tidigt uppstått emfysem
   • cirros
 • Epidemiologi
  • demografi
   • unga vuxna
    • ofta utan rökhistoria
  • riskfaktorer
   • familjehistoria
   • rökning förvärrar sjukdom
 • Patogenes
  • alfa-1 antitrypsin är en serinproteasinhibitor syntetiserad i levern
   • hämmar proteolys av enzymer, särskilt elastas
  • minskning eller dysfunktionell alfa-1-antitrypsin orsakas vanligtvis av felveckad genprodukt💯
   • ökad proteolys av alveoler genom neutrofil elastas
   • ackumulering av felveckade alfa-1-antitrypsinpolymerer i hepatocyter
   • proteolys och skador på kärl kan orsaka vaskulit
 • Genetik
  • autosomal kodominant (Kodominant nedärvning: Två starka alleler, båda påverkar fenotyp) 💯
  • SERPINA1- gen
Credit: U.S. National Library of Medicine

✳️Kliniska manifestationer

Alfa-1-antitrypsinbrist kan predisponera för:

 • lungsjukdom (tex emfysem och bronkiektasi)
 • leversjukdom (tex kronisk hepatit, cirros och hepatom)
 • hudsjukdom (tex pannikulit) 
 • vaskulit (tex Wegeners granulomatos). 
 • Samband med andra sjukdomar (inte säkert):
  • Glomerulonefrit
  • Celiaki
  • Lungcancer
  • Kolorektal- och blåscancer
  • Intrakraniala och intraabdominala aneurysm
  • Fibromuskulär dysplasi
  • Pankreatit 

✳️Symtom

 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  • vid 40-50 års ålder
  • dyspné vid ansträngning
  • väsande
  • hosta
  • sputumproduktion
 • leversjukdom som kan utvecklas till cirros
  • uppkomst i barndomen
  • hepatomegali
  • buksmärtor
Case courtesy of Dr Andrew Dixon, Radiopaedia.org. From the case rID: 9674
Båda lungorna är markant hyperinflaterade med 11 bakre revben lätt synliga ovanför de hemidiaphragmatic kupolerna (gula prickade linjer). Hemidiaphragm är nedtryckt och platta (ses bäst vid lateral projektion, med förlust av den normala spetsiga vinkeln som bildas av den costofrena pleuralreflektionen (prickad blå linje). Lungorna är mycket radiolucenta och vissa områden saknar lungmarkeringar (*) vilket tyder på bullös bildning. Vid lateral projektion utvidgas det retrosternal luftrummet (RS) markant (aorta skisserat i rött).
 • Diagnostisk testning
  • avbildning
   • Hjärt- och lungorsröntgen 
    • resultat
     • tillplattat Mellangärde membran
   • datortomografi av Hjärt- och lungröntgen
    • resultat
     • panacinar emfysem
  • studier
   • Protrombintid (PK- INR)💯
   • ↓ alfa-1 antitrypsinnivå 💯
   • ↑ leverenzymer 💯
   • genetisk testning
    • bekräftar diagnosen
   • leverbiopsi 
    • ofta inte behövs
    • resultat 
     • PAS +💯 -kulor i hepatocyter
 • ✳️✳️Diagnostiska kriterier
  • diagnostiseras med ↓ alfa-1 antitrypsinnivåer och bekräftas med genetisk testning💯 eller leverbiopsi

✳️Differentialla diagnoser

 • Astma 
  • särskiljande faktor
   • vanligtvis inte associerad med leversjukdom och presenterar i en yngre ålder
 • Autoimmun hepatit 
  • särskiljande faktor
   • vanligtvis inte associerad med COPD eller ↓ alfa-1 antitrypsinnivåer

✳️Behandling

 • Förstahandsbehandling
  • alfa-1-antitrypsininfusion💯
  • indikation
   • patienter med symtom på KOL
  • 💯standard KOL-behandling 
 • Andrahandsbehandling 
  • levertransplantation
   • indikation
    • dekompenserad cirros
    • hepatocellulärt karcinom
   • resultat
    • levertransplantation hjälper patienter att upprätthålla normala nivåer av givarens alfa-1 antitrypsin
 • Andra behandlingar
  • vaccinationer
   • influensa
   • pneumokocker
  • minimera alkoholkonsumtionen

🔗Ref:

https://medlineplus.gov/genetics/condition/alpha-1-antitrypsin-deficiency/#references

https://step2.medbullets.com/gastrointestinal/120161/antitrypsin-deficiency

https://en.wikipedia.org/

https://dmm.biologists.org/content/7/4/411

Lektion Innehåll

Svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.