fbpx
0% Klar
0/0 Steps
 • Följ oss

 • Bloggstatistik

  • 460 869 besök
Lektion 2 av 2
I Framsteg

Förtidsbörd

Kunskapsprovet 26th maj 2024

När man vill svara till frågor som ställs på provet ska man veta var man tjänstgör. Om man bemöter patienten på vårdcentral eller sjukhus skiljer sig handläggningen. Det finns många frågor på kunskapsprovet som bara handlar om remittering. I stället för att fokusera på vilken kirurgi passar bäst sjukdomar, fokusera på “Red flags or alarming signs” som ska remitteras.

Förtidsbörd definieras som förlossning mellan v. 22 till 37.

Symtom

 • Regelbundna, smärtsamma uterussammandragningar före graviditetsvecka (gv) 37
 • Menstruationsliknande smärta i rygg och i nedre delen av buken
 • Tryck nedåt 
 • Vaginal blödning eller slemproppsavgång
 • Vattenavgång

Kliniska fynd

 • Cervixpåverkan
  Om cervix mäter < 25 mm mätt med transvaginalt ultraljud vid gv 24 finns det en ökad risk för prematurbörd, ju kortare cervix desto högre risk.
  • Om cervix mäter (mer än 30 mm) är risken för förlossning inom den närmaste veckan < 1 %.

OBS! Ca 60 % av de gravida som söker för prematura sammandragningar kommer utan behandling att fortsätta sin graviditet till fullgången tid.

Patienter med någon av ovanstående symtom eller fynd skall remitteras för bedömning på kvinnoklinik.

Vid blödning, vattenavgång eller uppenbar förestående förlossning ska detta ske akut.

Vid sammandragningar, mensvärk eller tryck nedåt bör situationen värderas, men i princip bör man skicka den gravida akut om inte symtomen uppenbart kan härledas till någon ofarligare differentialdiagnos.

Vid osäkerhet kan förlossningsjouren närmaste förlossningsklinik kontaktas för råd.

Riskfaktorer

 • Tidigare prematurfödd
 • Sjukdomar hos mamman
 • Graviditetshypertoni och preeklampsi
 • Flerbörd
 • Blödning under graviditeten
 • Genitala infektioner 
 • Bakteriell vaginos i tidig graviditet
 • Icke-genitala infektioner
  T ex asymtomatisk bakteruri, pyelonefrit, pneumoni och appendicit
 • Kort intervall mellan graviditeterna (< 6 månader)
 • Låg (< 20 år) respektive
 • Hög maternell ålder (mer än 35 år) maternell ålder
 • Lågt socioekonomisk status
 • Lågt BMI/dåligt nutritionsstatus 
 • Etnicitet
 • Stress
 • Rökning
 • Droger (t ex kokain och heroin)
 • Polyhydramnios (för mycket fostervatten)
 •  oligohydramnios (för lite fostervatten) 
 • Konisering (gäller i huvudsak ”äldre” operationsteknik, t ex kniv-konisering, upprepade koniseringar med laser eller diatermi) eller annat kirurgiskt trauma mot cervix, t ex dilatation av cervix. 
 • Uterusmissbildningar (t ex septum i uterus) 
 • Fostermissbildningar 
 • Genetisk predisposition  
 • IVF (in vitro fertilisering)  
 • Tidigare intrauterin fosterdöd
 • Abdominell kirurgi under andra eller tredje trimestern

Differentiell diagnosis

 • Braxton-Hicks kontraktioner”, normala sammandragningar (under graviditet som vanligtvis varken är smärtsamma eller regelbundna och inte ger någon cervixpåverkan
   

Ref : https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6530


Nu går vi i genom en fråga från det sista provet.

E är rätt svar.
Patienten har riskfaktor för förtidsbörd “tidigare fött två barn prematurt i graviditetsvecka 29 respektive 32” hon har även “red flags” smärta som strålar ut i ryggen samtidigt som hon känner ett tryck nedåt alltså ska omedelbart remitteras.

Svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.