VÄGEN TILL SVENSK LEGITIMATION FÖR LÄKARE UTANFÖR EU/EES