När öppnas anmälning till det teoretiska kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES?

Det öppnas 2 månader inför provtillfället och stängs 1 månad innan.